oils-advices

Motorolja

 • Kontrollera oljenivån efter att motorn har varit avstängd i cirka fem minuter, men fortfarande är varm. Var särskilt noga med att inte röra fläkten och de varma delarna i motorrummet.
 • Ta inte bort påfyllningslocket om motorn fortfarande är mycket varm.
 • Fyll alltid på med motorolja med samma specifikationer som oljan som redan finns i motorn.
 • Låt en auktoriserade serviceverkstad byta ut oljan och oljefiltret. De kan bortskaffa dem korrekt för att undvika en negativ miljöpåverkan.

BATTERI

 • Om du kör ditt fordon med en otillräcklig elektrolytvätska, kan batteriet få permanenta skador.
 • Batteriets elektrolytvätska är giftig och frätande. Undvik kontakt med huden och ögonen.
 • Om ditt fordon ska parkeras under en lång tid i extremt kalla förhållanden, ska du ta bort batteriet och förvara det på varm plats.
 • Försök inte ladda batteriet om vätskan i det fryser. Innan du använder ett batteri som har frusit, ska du kontrollera att de invändiga komponenterna inte är trasiga och kontrollera om höljet har sprickor som kan göra att elektrolytvätskan läcker ut.
 • Låt en auktoriserade serviceverkstad byta ut batteriet. De kan bortskaffa dem korrekt för att undvika en negativ miljöpåverkan.
 • För att garantera en lång livslängd för batteriet, ska du när du parkerar bilen alltid kontrollera att dörrarna och bakluckan är ordentligt stängda och att takbelysningen är avstängd. Undvik att använda radion eller varningslamporna under en längre tid när motorn är avstängd.
batteries_image
wiperblade_image

Vindrute- och bakrutetorkare

 • Rengör gummitorkarbladen regelbundet och byt ut dem minst en gång om året.
 • För att undvika skada, kontrollera att gummibladen inte är fastfrusna vid rutan innan du använder vindrutetorkarna i mycket låga temperaturer. Ta bort snö från vindrutan och bakrutan innan du använder torkarna.
 • Använd inte torkarna på torra rutor.
 • Kontrollera spolarvätskenivån i behållaren och även att munstyckena inte är tillsatta.

Hjul och däck

 • Kontrollera trycket i alla däck, inklusive reservdäcket, varannan vecka och före längre resor. Kontrollera trycket på kalla däck som vilat.
 • En god väghållning beror på korrekt däcktryck. För dåligt pumpade däck kan leda till överhettning med risk för allvarliga däckskador.

Karossarbete

 • Bättra på avskavningar och repor omedelbart för att förhindra rostbildning.
 • Tvätta ditt fordon oftare om du använder det i områden med en hög nedsmutsningsnivå eller om du ofta reser på vägar som behandlas med salt för att förebygga isbildning.
 • Kontrollera att vattenpölar inte bildas under bilmattorna. Damma av bilklädseln med en mjuk, fuktig borste eller dammsugare. Rengör sätena genom att gnugga dem med en svamp som fuktats med en blandning av neutralt rengöringsmedel och vatten.
bodycar_image