Bromssystem
Batteri
Filter
Vindrutetorkare
Stötdämpare Och Fjädring
Däck
Glödlampor
Belysning
Kaross
Klimatanläggning
Kylare Och Värmesystem
Backspeglar
Kamremssystem
Tändstift Och Glödstift
Koppling

Beskrivning

En omedelbar och exakt respons av bromssystemet utgör ett avgörande krav för att garantera att ditt fordon stannar säkert. Därför är det mycket viktigt att kontrollera slitaget och utföra service på dina bromsar regelbundet för att garantera säkerheten för föraren och passagerarna, men även för fotgängarna och andra trafikanter.​

brakes_whaisit_image

Det är viktigt att se till att bromssystemets huvudkomponenter alltid fungerar effektivt.
 
Underskatta aldrig vikten av att kontrollera följande delar:

 • Bromspedalen
 • Bromspumpen
 • Rören
 • Bromsvätskan
 • Stoppkomponenterna, dvs.:
  • Bromsbeläggen och bromsskivorna på skivbromsar
  • Bromsok och trummor på trumbromsar 

Bromssystemet spelar en avgörande roll i fordonets aktiva säkerhet. Termen aktiv säkerhet gäller all utrustning och strukturdelar på fordonet som är involverade i att förhindra att olyckor inträffar, medan passiv säkerhet gäller vilket system eller instrument som helst som används för att skydda fordonets passagerare under en kollision med ett annat fordon eller hinder. Syftet med passiva säkerhetsfunktioner är att reducera de negativa konsekvenserna av en olycka när den har inträffat.​

BromspedalenUpptäck

BromspumpUpptäck

SkivbromsarUpptäck

TrumbromsarUpptäck

Flexibla BromsrörUpptäck

BromsvätskanUpptäck

Visste du att

Bara några meter kan göra en stor skillnad

Bara några meter kan göra en stor skillnad

För att stoppa ditt fordon, måste du först reagera och sedan bromsa.
 
Stoppsträckan eller det totala stopputrymmet är avståndet som körs från den stund då du upptäcker faran tills bilen står stilla: denna sträcka inkluderar den totala reaktionssträckan plus bromssträckan. Körhastigheten är naturligtvis avgörande: ju fortare du kör, desto längre åker bilen under din normala reaktionstid. Förutom detta finns det ytterligare ett element som har en viktig effekt på stoppsträckan: vägytans förhållanden. På en våg yta, ökar bromssträckan med upp till 25-30%. Slutligen måste vi ta hänsyn till bromssystemets effektivitet. Om systemet inte fungerar i perfekt skick, riskerar vi mer än i andra omständigheter.​

MIN TH: inte lägre än så!
 

MIN TH: inte lägre än så!<br /> 

För varje bilmodell och tillhörande bromsskiva, fastställer tillverkarna en minsta tjocklek. Under denna tjocklek måste komponenten bytas ut. Denna MinTh eller minsta tjocklek är ett viktigt varningstecken som står tryckt på skivans sida. Om dess tjocklek når minsta indikerad nivå, kommer bromsskivan inte längre att kunna sprida värmen som genereras av friktionen med bromsbeläggen och garanterar därför en bromsning med samma stoppsträckor som då systemet fungerar effektivt.​

Klick... och vikt!
 

Klick... och vikt!<br /> 

För att stoppa din egen kropp vid en hastighet på 30 km/tim. krävs ungefär samma kraft som för att lyfta din egen kroppsvikt, multiplicerat med tjugo. Inte ens de starkaste atleterna kan klara av en liknande energimängd. Men ditt säkerhetsbälte kan det!
 
När säkerhetsbältet är fastspänt, ökar ditt säkerhetsbälte din sannolikhet till överlevnad vid en olycka tio gånger.

Tips från Lancia

För att garantera perfekt fungerande bromsar och säkra körförhållanden, rekommenderas det att du  låter kontrollera bromsbeläggen och bromsskivo​rna regelbundet för att se om de är slitna samt för att bekräfta att hela bromssystemet fungerar effektivt. Få ut det bästa av dina årstidskontroller och kör i full trygghet.
 
Bromsarnas slitagetid kan variera beroende på flera faktorer:

 • typ av resa (stadskörning, landsvägskörning, motorvägar);
 • körstil;
 • fordonsvikt.

För att bibehålla bromsskivornas varaktighet, ska du låta kontrollera bromsbeläggen regelbundet. Detta är också viktigt eftersom då bromsbeläggen slits ut, är det risk för att skivan repas, vilket leder till permanent skada.
 
När du kör i nedförsbacke, ska du använda motorbromsen så mycket som möjligt för att undvika överhettning i systemet.
 
Om du behöver byta ut dina bakre bromsbelägg, rekommenderar vi att du även byter ut de främre, för att garantera att din bromsning alltid är optimal.
 
Kontrollera bromsarnas effektivitet och slitagenivå var 15-20.000:e km vid en auktoriserad serviceverkstad och be endast om Mopar® originalreservdelar. Endast originalreservdelar bibehåller samma effektivitet som komponenterna på ett nytt fordon.​

brakes_advice_image

​För omfattande underhållsarbeten, erbjuder Mopar® Vehicle Protection ett Premium Pack-paket för schemalagda servicetillfällen samt byte av delarna som är mest utsatta för slitage.
Alla tre Premium Pack-alternativ (Bronze, Silver och Gold) inkluderar byte av bromsbeläggen.
Mopar® Vehicle Protection-serviceanläggningar skyddar dig mot oväntade underhållskostnader och möjliga prisökningar, eftersom varje plan inkluderar en fast rabatt på originalreservdelar under planens hela giltighetsperiod.​

Självdiagnos

Bromssystemet slits ut långsamt och progressivt.
 
Med undantag för plötsliga skador på bromsröret, är det möjligt att bromssystemet går sönder plötsligt. Mycket ofta, utan att inse det, vänjer vi oss vid att köra med slitna bromsar och anpassar vår körstil för att kompensera bromssystemets defekter.

Vi bromsar tidigare eller trycker hårdare på bromspedalen, korrigerar sidorörelserna med små rattkorrektioner, vi vänjer oss vid vibrationer och visslande ljud.

Om ditt fordon inte är försett med en slitageindikator, ska du vara uppmärksam på följande viktiga varningstecken:

 • buller;
 • vibrationer i bromspedalen när du bromsar över längre sträckor;
 • en ökad stoppsträcka;
 • fordonet drar sig mot vänster eller höger medan du bromsar;
 • bromspedalen rör sig i olastat tillstånd.

Vänta inte tills du befinner dig i en nödsituation: så snart du upptäcker det första symptomet, ska du besöka en auktoriserad serviceverkstad där du garanteras användning av originalreservdelar som designats speciellt för din bil.​