Belysning
Batteri
Filter
Vindrutetorkare
Stötdämpare Och Fjädring
Däck
Glödlampor
Bromssystem
Kaross
Klimatanläggning
Kylare Och Värmesystem
Backspeglar
Kamremssystem
Tändstift Och Glödstift
Koppling

Beskrivning

lighting_whatitis_image

Beroende på deras position på bilen, kan belysningsenheterna vara grupperade i tre större grupper:

  • främre (strålkastare, dimljus och varselljus);
  • bakre (baklyktor);
  • på sidorna (körriktningsvisare).

Andra systemkomponenter inkluderar styrenheter, nivelleringsmotorer, strålkastarspolarsystem och tredje bromsljuset. En avgörande komponent i de flesta av dessa produkter är glödlampan, som kan vara av olika typer enligt position och funktion.

StrålkastareUpptäck

Xenon-strålkastareUpptäck

LED-glödlamporUpptäck

DimljusUpptäck

DLRUpptäck

KörriktningsvisareUpptäck

Bakre belysningsenheterUpptäck

Visste du att

Justerbara ljus

Justerbara ljus

De första strålkastarna som drevs med acetylen eller olja var mycket populära eftersom lågan kunde stå emot blåst och regn. Teknologiska fördelar har gjort att tillverkarna har utvecklat ännu mer raffinerade system: tack vare AFS-teknologin (Adaptive Frontlight System), är dagens halvljus automatiskt reglerbara. I kurvor, riktas ljuset mot insidan för att omedelbart belysa utrymmet som fordonet kör i, inklusive alla blinda fläckar. En styrenhet utvärderar kontinuerligt parametrar som styrvinkel, girvinkel och körhastighet och enligt dessa analyser, följer halvljuset vägen, för en bättre belysning. Grundidén är att en bättre sikt innebär en ökad säkerhet och körkomfort. AFS kan förbättra förarens aktiva sikt med upp till 70 % jämfört med traditionella belysningssystem.

Statiska frontljus

Statiska frontljus

AFS föregångare är SFS (Static Frontlight System), som sätter på ett enda främre dimljus i två specifika situationer:

  • när körriktningsvisaren sätts på, aktiveras dimljuset och förblir aktiverat tills indikatorn inaktiveras automatiskt eller inaktiveras genom att använda spakar;
  • vid styrrörelser eller kurvtagning med låg hastighet.
I vissa fall, särskilt bland toppmodellerna, är denna funktion integrerad i strålkastarna och har en särskild glödlampa.

Follow Me

Follow Me

Detta är ett alternativ som finns på några modeller, som låter halvljuset och baklyktorna vara på i några minuter efter att motorn har stoppats och nyckeln har tagits ut. Detta kan vara bra för att belysa din garagedörr eller grind under en kort tid. Strålkastarna slocknar automatiskt efter den inställda perioden. På fordon som har försetts med detta alternativ, ska du trycka på ljusspaken inom två minuter efter motorns avstängning, för att aktivera Follow Me Home-funktionen. Ljusen sätts på i 30 sekunder mer varje gång du trycker på spaken, i upp till tre och en halv minut.

Tips från Lancia

Mopar® originalbelysningsdelar är det bästa sättet att garantera en produkt av hög kvalitet. Våra strålkastare genomgår tester med extremt strikta specifikationer. Mer än 30 tester måste genomgås för att uppnå certifiering:

  • tester av saltdimma;
  • vibrationstester;
  • fotometriska tester;
  • värmechockbeständighet;
  • motståndstester mot väder och vind osv.n

Mopar® originalreservdelar tillverkas alla i certifierade och noga kontrollerade tillverkningsprocesser. Krocktester visar att strålkastarstommen förblir oskadad vid olyckor med en låg hastighet. Eller så blir det högst en liten spricka i höljet baktill, medan fästbyglarna, som speciellt konstruerats för att hålla höljet oskadat, går sönder. Originalstrålkastarna möjliggör användningen av specifika reparationssatser om fästbyglarna skulle gå sönder. Denna lösning reducerar reparationskostnaderna avsevärt. Om du behöver byta ut en strålkastare, se till att använda en originalreservdel. Se till att alltid använda originalreservdelar, eftersom de garanterar samma effektivitet som komponenterna som har installerats på en ny bil.

lighting_advices_image

Självdiagnos

Ljuskäglans riktning

En korrekt inriktning av strålkastarna är viktig för komforten och säkerheten inte bara för föraren utan för alla trafikanter. Det täcks även av en specifik regel i vägtrafiklagen. Strålkastarna ska vara korrekt inriktade för att garantera maximala siktförhållanden både för dig själv och anda medan du kör med strålkastarna tända. Kontakta en Lancia-återförsäljare för att få dina strålkastare kontrollerade och justerade vid behov.


Vinkelkompensation

De flesta av de nyligen tillverkade fordonen har försetts med ett elektriskt system för inriktning av strålkastaren. När bilen lastas, lutar den bakåt. Det innebär att strålkastarens ljuskägla höjs. I så fall, ska du justera ljuskäglan genom att använda knapparna + och -. På fordon som försetts med strålkastare med gasurladdning, sker justeringen av strålkastarna elektroniskt och automatiskt. När du sätter på strålkastarna med gasurladdning, är det normalt att det finns en viss vertikal rörelse både i de parabola reflektorerna och i ljuskäglan, under den tid det krävs att upprätta en korrekt inriktning av strålkastaren (cirka 2-3 sekunder).