Det går att ringa Lancias universella gratisnummer 020 10 05 05* alt. från utlandet 00 800 526 242 00* från de flesta större europeiska länderna*.

*Kontrollera med din operatör för att få en exakt minuttaxa. Mobilsamtal kan innebära en extra kostnad i några europeiska länder, helt beroende på eventuella avgifter från den lokala operatören.

Everywhere Lancia Mobile e Everywhere Lancia Tablet  sono le applicazioni originali di Lancia per il tuo smartphone e il tuo iPad. Sono ideate per essere sempre e ovunque con te e per offrirti i servizi e l’assistenza che desideri:  puoi memorizzare le scadenze della tua automobile, consultare il libretto di uso e manutenzione della tua vettura, trovare il cinema più vicino, leggere il web magazine Lancia Trendivisions e partecipare al contest Up&More.
Consulta www.lanciaeverywheremobile.com

Lancia Everywhere Mobile är Lancias egen app för alla bilister. Du får tillgång till ett antal tjänster och omedelbar hjälp. Oavsett var du är kan du spara viktiga datum för ditt fordon, konsultera bruksanvisningarna, hitta din närmaste återförsäljare eller serviceverkstad eller leta efter bensinstationer som säljer metan- eller LPG-bränsle. Appen uppdateras regelbundet med nya tjänster och funktioner. Besök www.lanciaeverywheremobile.com