Tändstift Och Glödstift
Batteri
Filter
Vindrutetorkare
Stötdämpare Och Fjädring
Däck
Glödlampor
Belysning
Kaross
Klimatanläggning
Kylare Och Värmesystem
Backspeglar
Kamremssystem
Bromssystem
Koppling

Beskrivning

spark-plugs_whatitis_image

I bensindrivna motorer, startar tändstiften förbränningsfasen för att skapa den gnista som antänder blandningen av luft och bränsle. Dieselmotorer, å andra sidan, fungerar genom att använda ett självantändande system. Det insprutade bränslet antänds när blandningen av luft och bränsle når självförbränningstemperaturen. Glödstiften används för att förbereda korrekt termiska förhållanden för att uppnå en spontan förbränning av blandningen.

Mopar®-tändstiften och glödstiften garanterar en lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp  - tack vare en perfekt fungerande förbränning - samt bättre prestanda, utmärkt körkomfort och motorflexibilitet

Svåra tändningar, en ojämn motorprestanda, strömförlust och en ökad bränsleförbrukning kan alla vara tecken på att man behöver kontrollera tändstiften eller glödstiften. Perfekt fungerande tändstift och glödstift spelar en viktig roll i att optimera motorprestandan och katalysatorns effektivitet.

TÄNDSTIFTUpptäck

Natural Power-tändstiftUpptäck

GlödstiftUpptäck

Visste du att

Natural Power-tändstift är speciellt avsedda för gasdrivna motorer

Natural Power-tändstift är speciellt avsedda för gasdrivna motorer
Gasförbränningen är mycket annorlunda än bensinförbränningen: luft- och gasblandningen antänds mindre spontant eftersom det har en mer stabil kemisk sammansättning än blandningen av luft och bensin. Det innebär att tändstift med specifika funktioner behövs: för att börja med förbränningen krävs en högre energimängd från gnistan och en högre tändningsspänning. Frånvaron av flytande bensinpartiklar i bränsleblandningen generar extremt höga förbränningstemperaturer, vilket kan leda till att elektroderna snabbt slits ner. För att göra tändstiften mer tåliga mot effekten av höga temperaturer och gaskorrosion, har utsidan av metallstommen täckts med en speciell nickelbeläggning, medan jordelektroden inkluderar ett platinalager för ökad varaktighet.

Välj Natural Power-tändstift från Mopar® för att se till att ditt fordon garanterat uppfyller de striktaste standarderna och kraven,  Natural Power-tändstiften har utvecklats speciellt för användning i LPG- och metanmotorer.

Tändstiftets utseende och potentiella motorfel
 

Tändstiftets utseende och potentiella motorfel<br/> 
Isolatorspetsen speglar tändstiftets funktionstillstånd och motorns skick. Under normala förhållanden, har en tändstift utan specifika fel en ljusbrun isolator, med små tecken på avlagringar. Vanligt elektrodslitage är standard med en normal, regelbunden förbränning. Ansamlingar av aska på elektroderna kan indikera en dålig bränslekvalitet, en överflödig oljeförbrukning eller användning av motorn i förhållanden som inte är optimala. Avlagringarna kan bli hetzoner inuti förbränningskammaren och leda till förtändning.

Pålitlig uppstart, även när det är kallt
 

Pålitlig uppstart, även när det är kallt<br/> 

Eftersom det inte är möjligt att uppnå den temperatur som krävs för självtändning med bara luftkompression, krävs det glödstift för att hjälpa till att starta dieselmotorer. Glödstiften sitter inuti cylinderhuvudet. Deras värmares glödlampa pekar direkt mot förbränningskammaren och så snart startspänningen appliceras, värms de upp till över 1 000° C, beroende på typ av glödstift. Som ett resultat, värms även luften i förbränningskammaren upp. Denna process, som föregår den faktiska motorstarten, kallas även "förvärmning". Pålitliga och korrekt fungerande glödstift erbjuder en ovärderlig hjälp med alla uppstarter i kalla förhållanden. Originaltändstift från Mopar® garanterar en snabbare tändning och en mer miljövänlig förbränning, även vid minusgrader.

Tips från Lancia

Tändstiftet är en komponent som genomgår sedvanligt slitage: dess livslängd är inte obegränsad, även om det tillverkas med de mest avancerade processerna, materialen och tekniken. Glödstiften måste därför bytas ut regelbundet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
Ett regelbundet byte av tändstiften är viktigt för att optimera motorprestandan och katalysatorns effektivitet.
En överdriven och långvarig användning (på grund av utebliven service på fordonet) kan leda till följande:

  • Avlagringar som ansamlas och leder till förbränningsfel (förtändning och möjliga skador på kolven) samt elektrodens fusion.
  • Slitage på elektroden, vilket förhindrar bildningen av gnistan och gör att fordonet inte startar samt utgör risk för skada på katalysatorn.

När du utför service på fordon som drivs med metanbränsle eller LPG, rekommenderar vi att du använder Natural Power-tändstift: de tillverkas av värdefulla metaller och klarar av högre temperaturer. Dessutom har de konstruerats specifikt för Fiat Group Automobiles gas- och metanmodeller.

spark-plugs_advices_image

Självdiagnos

Vissa körförhållanden kan leda till att tändstiftet smutsas ned, vilket leder till följande:

  • Bilen blir svårstartad.
  • Motorn har svårt att leverera maximal effekt.
  • Bilen startar inte.
Besök Fiat Group Service Network för att låta kontrollera och byta ut dina tändstift.