Klimatanläggning
Batteri
Filter
Vindrutetorkare
Stötdämpare Och Fjädring
Däck
Glödlampor
Belysning
Kaross
Bromssystem
Kylare Och Värmesystem
Backspeglar
Kamremssystem
Tändstift Och Glödstift
Koppling

Beskrivning

Nu för tiden, anses klimatanläggningar inte längre som tillval eller lyx, utan standardutrustning i fordon. Över 80 % av alla fordon har försetts med klimatanläggning.

En ökning av den glaserade ytan och längre restider är några av orsakerna till varför klimatanläggningar nu är viktigare än någonsin när det gäller komforten i fordonet. Under vintern hjälper den oss med en snabb avimning, genom att kontrollera fuktnivån i passagerarutrymmet för att förbättra sikten och körsäkerheten. Tack vare filtren i passagerarutrymmet, är nu luftkvaliteten som genereras i passagerarutrymmet nu bättre än någonsin tidigare.

air-conditioning_image

Klimatkontrollen är ett slutet system, som inverkar på tryckskillnader och förändringar i det status som kylmedelsgasen genomgår i kretsen. Många komponenter är involverade:

  • kompressorn suger in och komprimerar kylmedlet, modifierar dess status och temperatur (från lågt tryck och låg temperatur till högt tryck och hög temperatur);
  • kondensorn överför värme till luften utanför och kondenserar kylmedlet som ändras från gastillstånd till flytande tillstånd;
  • kylmedlet passerar genom torkfiltret som absorberar fukt och avlägsnar orenheter;
  • den når sedan expansionsventilen, där den genomgår ett drastiskt tryck- och temperaturfall;
  • iförångaren, ändras kylmedlet status igen från vätska till gas. Detta absorberar värme och sänker temperaturen för luften som genererats i passagerarutrymmet genom luftventilerna.

När cykeln är klar, aspireras kylmedlet av kompressorn igen. Alla komponenter är anslutna av styva rör.

Klimatanläggningssystemet stöds även av två motordrivna fläktar: en kylarfläktenhet och en fläktenhet för passagerarutrymmet.

Innan luften kommer in i fordonet via luftventilerna, passerar luften genom passagerarutrymmets filter, som avlägsnar smutspartiklar och även skadliga gaser och obehagliga lukter, vid filter med aktivt kol.

KompressornUpptäck

KondensorUpptäck

TORKFILTERUpptäck

ExpansionsventilUpptäck

FörångareUpptäck

Visste du att

Luftkonditionering eller klimatanläggning?

Luftkonditionering eller klimatanläggning?

Luftkonditionering är en anordning som endast kan kyla, medan klimatanläggningen både kan kyla och värma luften. Luftkonditioneringen använder gasens egenskaper, som värmer upp eller kyler ner luften och sedan utsätter den för olycka tryck och fysiska påfrestningar. Det finns olika typer tillgängliga, beroende på driftläge:

  • manuell: det är användarens ansvar att utföra alla justeringar;
  • halvautomatisk: där den automatiska justeringen är begränsad till temperaturen och ventilationshastigheten;
  • automatisk: där flödet, temperaturen och ventilationshastigheten hanteras av en styrenhet.

Beroende på antalet zoner som kan väljas individuellt, finns det klimatanläggningar med en zon, två zoner, tre zoner och fyra zoner tillgängliga.

Motsvarande temperatur
 

Motsvarande temperatur<br/> 

Om en fläkt sätts på i ett rum, har den rörliga luften samma temperatur som den stillastående luften, men när den når dig verkar den kyligare. Högst uppe på ett berg, där luften har en temperatur på noll grader, är det lätt att känna sig varm i solen. Oavsett vilken temperatur som har registrerats av termometern, gör fukten att vi känner oss kallare vid låga temperaturer och varmare vid höga temperaturer. Den termiska komforten vi uppfattar är inte bara en fråga om en termometermätning. De mer sofistikerade klimatanläggningssystemen fungerar enligt en motsvarande temperatur eller en komplicerad hantering av klimatet enligt den termiska komfort som uppfattas för att garantera att personerna i passagerarutrymmet njuter av den temperatur som behövs. De fungerar med algoritmer, vilket gör att klimatanläggningens system fungerar enligt olika faktorer som detekteras av särskilda givare, som gör att systemet kan förutse och kompensera klimatförändringar i och utanför passagerarutrymmet.

Läckagedetektor för felfunktioner

Läckagedetektor för felfunktioner

En av de vanligaste orsakerna till funktionsfel i klimatanläggningssystem är ett ineffektivt kylkretsflöde, vilket reducerar mängden kylmedelsgas mycket lite, vilket i sin tur leder till en gradvis minskning av prestandan till ett fullständigt brott. I så fall, måste man utföra en noggrann läckagedetektering i alla systemets komponenter.

Det finns olika typer av läckagedetekteringsalternativ: kontrastlösningar som tillsätts i kylmedelsvätskan och UV-lampor som gör kontrastlösningen synlig; elektroniska detektorer som ger ifrån sig en akustisk signal när ett läckage detekteras, oavsett hur liten den är, inklusive i områden som är svårtillgängliga; lösningar som då de sprayas i flytande form på den punkt där flödet är reducerat, bildar ett skum som reagerar kylmedelsgasen. Slutligen finns det läckagedetektion med kväve, en användbar teknik både när man sköljer systemet och när man kontrollerar flödet, genom att använda särskilda sköljningssatser till klimatanläggningar.

Tips från Lancia

För att se till att klimatanläggningssystemet alltid fungerar effektivt, ska du använda det ofta, även på vintern. Klimatanläggningen är ett system i sig själv, med en egen motor (kompressor), värmeväxlare (kondensor och förångare), filter och rör, och är alltid under tryck, även när den inte är aktiverad.
Under varje årstid, spelar systemet en viktig roll i att förbättra säkerheten i bilen: genom att avfukta luften som kommer in i passagerarutrymmet, löser den problemet med imbildning, vilket kan vara särskilt irriterande på höst och vår.
I slutet av en lång resa, särskilt på regniga och fuktiga dagar, är det en bra vana att låta luftventilerna gå med full effekt i några minuter innan man stannar. Stäng helt enkelt av klimatanläggningssystemet och låt bara ventilationen vara på. Det gör att förångaren och ventilerna torkar och passagerarna kan vänja sig vid utomhustemperaturen. Den begränsar även uppkomsten av mögel och bakterier som orsakas av fukt och som kan leda till otrevlig lukt samt allergiska reaktioner. Regelbundna byten av filtret i passagerarutrymmet är avgörande för att garantera att du alltid har ren luft i bilen.

För en optimal termisk komfort och undvika termiska chocker, särskilt under sommaren, ska klimatanläggningen aldrig ställas in på en för låg temperatur. Idealiskt, ska skillnaden mellan miljötemperaturen och temperaturen i bilen inte vara mer än 6° – 7°.
Rikta in det kalla luftflödet uppåt och inte direkt mot kroppen. Det hjälper den tyngre kalla luften att blanda sig med den lättare varma luften.

För att garantera en optimal klimatkontrollprestanda är det bästa att ladda kylgasen var tredje år.

air-conditioning_image

Självdiagnos

Om du lägger märke till en reducerad prestanda i din klimatanläggning och den inte verkar kyla effektivt, kan du behöva utföra en läckagedetektion och ladda kylmedelsgasen. Hur som helst rekommenderas det att du laddar gasen var tredje år.
Om du märker att en vattenpöl bildas framtill under fordonet när du har kört med påsatt luftkonditionering, är detta inget problem. Detta är förångaren som droppar eftersom frosten som bildas på panelerna smälter.

Om dina rutor ofta är immiga, även när klimatkontrollen är på, kan luftflödet i passagerarutrymmet vara lågt. Om filtret i passagerarutrymmet är för fullt av smuts eller har varit tillsatt under en lång period, måste det bytas ut. Filtret i passagerarutrymmet ska bytas ut vid varje servicetillfälle eller minst en gång om året.