Batteri
Bromssystem
Filter
Vindrutetorkare
Stötdämpare Och Fjädring
Däck
Glödlampor
Belysning
Kaross
Klimatanläggning
Kylare Och Värmesystem
Backspeglar
Kamremssystem
Tändstift Och Glödstift
Koppling

Beskrivning

batteries_whatitis_image

Batteriet är en ackumulator, en energibank som gör att du kan starta fordonet och strömsätta tillbehören i bilen. Nu för tiden är batteriet en av de komponenter som ser till att bilens elektriska komponenter och elektroniska system fungerar riktigt.
Originalbatterierna från Mopar® har framtagits för att erbjuda en optimal elektrisk integrering: ett effektivt och balanserat system som har skapats i linje med din Lancia-bils specifika egenskaper.

BatterierUpptäck

Start&Stop-batterierUpptäck

Visste du att

Batterier inte tycker om kyla

Batterier inte tycker om kyla

Då vintern eller lägre temperaturer närmar sig, kan ett svagt batteri inte ge tillräcklig energi för att starta en kall motor.

Den bästa förebyggande åtgärden är att utföra en batterikontroll och återladda systemet varje år för att garantera en fullständig effektivitet under vintern. Alla auktoriserade Lancia-återförsäljare eller serviceverkstäder kan kontrollera ditt batteris effektivitet genom att använda en särskilt tester som mäter batteriets invändiga motstånd och bedömer både laddningsstatusen samt batteriets övriga funktionsduglighet och effektivitet.

Om du behöver byta batteri i ett fordon som försetts med Start&Stop-teknik, rekommenderar vi att du följer anvisningarna i bruksanvisningen till punkt och pricka.

Ökad energieffektivitet
 

Ökad energieffektivitet<br /> 

Start&Stop-batterier har utvecklats och certifierats för att klara av ett ökat antal uppstarter jämfört med ett standardbatteri.

Att strömsätta elektriska anordningar med avstängd motor kräver mer frekventa laddningar jämfört med standardprogram och behöver mer elström under laddningen. För att återställa korrekt laddningsstatus och aktivera Start&Stop snabbt, krävs en högre laddningsacceptans. De aktiva positiva och negativa materialen i Start&Stop-originalbatterier är optimerade för att öka den allmänna laddningsacceptansen.

Intelligent batterigivare
 

Intelligent batterigivare<br /> 

Fordon med Start&Stop har försetts med en IBS (Intelligent Battery Sensor) som är integrerad med batteriet. Den utvärderar batteriets laddningsstatus och funktionsduglighet. Dessa två parametrar vägleder Start&Stop-systemet i aktiveringen och inaktiveringen av funktionen.

Den intelligenta batterigivaren har en intern karta som är kopplad till det specifika Start&Stop-batteriet som monteras som originaldel. Om man använder ett annat batteri kan det leda till felaktiga avläsningar och uppskattningar av de ovannämnda parametrarna, vilket påverkar Start&Stop-strategierna i fordonets elektroniska sektion.

Därför rekommenderar vi att du byter ut Start&Stop-batterier genom att använda originalreservdelar med samma tekniska egenskaper som ursprungssystemet.

Tips från Lancia

Om du upplever svårigheter att starta ditt fordon, kan det bli nödvändigt att byta batteriet, eftersom ett batteri som närmar sig livslängdens slut, inte längre är kapabel att lagra de energi som genereras av generatorn.

För att förlänga batteriets livslängd:

  • Se till att dörrarna eller de andra områdena av fordonet som är anslutna till en givare som sätter på fordonets serviceljus är stängda och att takbelysningen är släckt.
  • Låt inte elektroniska apparater som ljudsystem eller varningslampor vara på då motorn inte är igång, om det inte är absolut nödvändigt. Hur som helst ska detta endast tillåtas under en kort tid.
  • Låt kontrollera batterivätskenivån regelbundet. Om du använder fordonet då vätskan är alltför låg, kan batteriet skadas irreparabelt. Om vätskenivån är för låg, ska du besöka en auktoriserad serviceverkstad i Lancia servicenät.
  • Kontrollera tändningskretsen före sommaren och vintern för att undvika fel som beror på årstidsrelaterade temperaturändringar. Batteriets prestanda tenderar att minska under mycket kalla eller varma perioder.
  • Låt kontrollera ditt fordon varje år vid en auktoriserad serviceverkstad för att garantera batteriets effektivitet.
batteries_advices_image

Försiktigt!
Batterivätskan är extremt giftig och frätande. Låt alltid byta ut ditt batteri av professionella servicetekniker vid auktoriserade serviceverkstäder, eftersom de kan bortskaffa ditt gamla batteri i full respekt för miljön.

Självdiagnos

Den första indikatorn är batterisymbolens varningslampa som blinkar när motorn är igång, särskilt när man accelererar med motorn i friläge. När fordonet är i rörelse, börjar indikatorerna och lamporna att fungera felaktigt, tills motorn stängs av.

Bilen blir svårstartad och fel på de elektroniska komponenterna uppstår.