1912 – 2012:
Med över hundra års erfarenhet och teknik, är PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL idag en nystrukturerad organisation som erbjuder långvariga produkter och märken som skapades för ett sekel sedan av FIAT.

Efter att ha delat historia, värderingar och erfarenheter under många år, köptes det malaysiska multinationella företaget för smörjoljetillverkning, PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, år 2008 av FL SELENIA - som även kallas FIAT OIL eller FIAT LUBRICANTS, och är nu verksamt i över 20 länder över hela världen. Det tillverkar, distribuerar och säljer branschens bästa oljor, driftsvätskor och frostskyddsmedel inom fordonssektorn.

Genom en ingenjörskonst i nära samarbete med FIAT Group, strävar, PETRONAS LUBRICANTS varje dag efter att förbättra produktionsprocesserna för dess motoroljor och driftvätskor genom att skapa smörjmedel för specifik användning till individuella fordonsmodeller i linje med motorutvecklingen, för resultat som överskrider de internationella specifikationerna varje gång.

PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL har över 30 olika märken, som SELENIA, PARAFLU och TUTELA. Alla produkter av dessa märken används till originaldelarna på alla fordon inom koncernen och deras certifierade originalitet speglar av att de rekommenderas i bruksanvisningarna för fordon av märkena Fiat, Alfa Romeo och Lancia.

Alla som väljer PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, från tillverkare till slutkunder, kan lita på ett exceptionellt specialistteam och på produkter av hög kvalitet som uppfyller alla krav på säkerhet, prestanda, förbrukning och miljövänlighet.

SELENIA MOTOROLJA

PETRONAS SELENIA SMÖRJMEDEL: VIKTIGT FÖR DIN MOTORS LIVSLÄNGD!

Kontrollera din olja regelbundet för att förlänga din motors livslängd. Ditt val av smörjmedel är därför en avgörande aspekt för att bibehålla en utmärkt fordonsprestanda, samt skydda och optimera motorns funktion och reducera bränsleförbrukningen.

De unika och originella egenskaperna hos produkterna från Petronas Selenia bevisas i deras C.T.R. (Contractual Technical Reference); ett typgodkännande som är unikt för varje produkt, som utfärdas på grundval av tester som utförs direkt av Fiat.
Contractual Technical Reference certifierar det exklusiva typgodkännande för varje Petronas Selenia-produkt å Fiat Groups vägnar.
För att garantera att du väljer produkter som har rekommenderats för ditt fordon, följ helt enkelt riktlinjerna i din bruksanvisning.

Överensstämmelse med servicescheman och användning av korrekta smörjmedel, vätskor och originalreservdelar gör att ditt fordons pålitlighet och säkerhet förlängs under en lång tid.


LANCIA REKOMMENDERADE SMÖRJMEDEL:

PETRONAS SELENIA K PURE ENERGY

PETRONAS SELENIA K PURE ENERGY

Selenia K Pure Energy är det nya, helsyntetiska smörjmedlet för nya bensinmotorer.
Dess låga askhalt överskrider de senaste ACEA C3-specifikationerna och garanterar ett fullständigt skydd av katalysatorn för att förlänga dess livslängd.
De nya bensinmotorerna kombinerar bränsleeffektivitet, låga utsläpp, en bra hanteringsförmåga och utmärkt prestanda. De baseras på innovativa tekniska lösningar som direktinsprutning och turbiner med variabel geometri. Följaktligen kan de ge avsevärda fördelar när det gäller minskade föroreningar, samtidigt som de garanterar en utmärkt körbarhet och tystgående funktion.

PETRONAS SELENIA WR PURE ENERGY

PETRONAS SELENIA WR PURE ENERGY

Selenia WR Pure Energy är det nya, helsyntetiska smörjmedlet som framtagits för att uppfylla de senaste dieselmotorernas behov. Den överskrider ACEA C2-specifikationerna och har ett certifierat låg askhalt, vilket är mycket viktigt för att beskydda partikelfiltret mot förbränningsrester som annars skulle leda till farliga blockeringar.

Selenia WR Pure Energy 5W-30 är den första produkten med High Fuel Economy System, en speciell formel som ger betydande bränslebesparingar jämfört med andra oljor med samma viskositetsgrad.

Selenia Star Pure Energy har framtagits specifikt för att maximera bränsleekonomin, garantera att standarderna för förebyggande av föroreningar uppfylls, skydda motorer som fungerar med ökande temperaturer och förbättra den sportiga känslan i turboversioner.
Experter har utvecklat och skapat Selenia K Pure Energy som innehåller speciella tillsatser för en utmärkt termisk stabilitet som gör att denna produkt hamnar i en klass för sig. Dess höga temperaturstabilitet kombinerad med en mycket låg kall viskositet och en låg friktionskoefficient, gör att Selenia K Pure Energy är den bästa oljan för motorer med topprestanda, vilket garanterar optimal användbarhet och skydd.

SAE 5W-40, ACEA C3, API SM/CF, FIAT 9.55535-S2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE No. F603.C07, MB-Approval 229.51, VW 502.00-505.00, VW 505.01, BMW LL-04

Den ger ett bättre skydd för de motordelar som är utsatta för mest påfrestningar. I synnerhet reducerar Selenia WR Pure Energy till stor del risken för avlagringar på turbinen, vilket är en av huvudorsakerna till en dålig prestanda. Om den får fortgå leder detta även till turbinfel.

Tack vare dess låga askhalt, kombinerar detta smörjmedel med en extremt hög prestanda både miljövänlighet och utmärkt bränsleekonomi samt maximalt skydd för dagens ännu mer kraftfulla dieselmotorer.

SAE 5W-30, ACEA C2, FIAT 9.55535-S1 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE No. F510.D07

PARAFLU - KYLARENS SKYDDSVÄTSKA

PARAFLU: EN ITALIENSK SYNONYM FÖR KYLARSKYDDSVÄTSKA

Paraflu är ett av Petronas Lubricants viktigaste märken och innehåller ett stort urval köldmedel som inte bara skyddar kylaren under vintern, utan som även sprider överskottsvärmen och skyddar kylkretsen som helhet.
Sedan 1980-talet, har Paraflu varit den skyddsvätska som använts av Fiat Group till alla fordons kylsystem. Den rekommenderas i alla Lancia-bruksanvisningar och ingår i Fiats tekniska specifikationer och standarder.

PETRONAS PARAFLU UP

PETRONAS PARAFLU UP

Monoetylenglykolbaserad kylarskyddsvätska med OAT (Organic Acid Technology), specifik för kylsystem som innehåller innovativa material, såsom lättmetaller (magnesium och aluminium).

  • Skydd−40° C +125° C.
  • Tillgänglig i koncentrerad form eller färdigblandad.

För ett korrekt underhåll av ditt fordons kylsystem, välj alltid Paraflu kylarvätskor, som distribueras av Petronas Lubricants och genuina reservdelar från Mopar®, som finns tillgängliga i hela det officiella Lancia-nätet. Tillverkaren garanterar att de är säkra för din bil, att de håller en hög kvalitet, varar länge och är miljövänliga.

TUTELA PROFESSIONAL SPOLARVÄTSKA

TUTELA: PERFEKT SIKT FÖR EN ÖKAD SÄKERHET

Sikten är en av de viktigaste faktorerna som påverkar körsäkerheten. Petronas Tutela Professional spolarvätskor har skapats i samarbete med biltillverkare som kan de moderna materialens specifika krav in i minsta detalj och som vill erbjuda optimal körkomfort för sina kunder. Denna produkt används för att fylla på fordonen i fabriken, på grund av sin utmärkta kvalitet och förmåga att uppfylla behoven även för bilister med mycket höga krav.

tutela_image

Produktens huvudegenskaper:

  • Innovativ spolarvätska baserat på ytaktiva anjoniska koncentrat.
  • Rengör, avfettar och avlägsnar effektivt insekter och myggor, samt fettrester och smog på ett effektivt sätt utan att efterlämna fläckar.
  • Sänker fryspunkten för spolarvätskan under vintern och garanterar skydd mot frost.
  • Särskilt formulerad för en snabb och effektiv rengöring av vindrutor, rutor och ljus.
  • Kompatibla med alla material den kommer i kontakt med, inklusive lack, gummi, plast och kromlister i allmänhet.

DÅLIGT VÄDER ÄR INGA DÅLIGA NYHETER OM DU SER VART DU ÅKER.

TUTELA PROFESSIONAL BROMSVÄTSKA

Att använda rätt bromsvätska för att skydda bromssystemets komponenter är avgörande för att bromsarna ska fungerar korrekt.
För att garantera maximal fordonssäkerhet och bibehålla en effektiv bromsning, är det viktigt att inte underskatta några av de viktiga egenskaperna för vätskan, som måste förblir konstanta under en lång tid.

AV DETTA SKÄL, KRÄVER FIAT GROUPS UNDERHÅLLSSCHEMA ATT BROMSVÄTSKAN BYTS UT REGELBUNDET, MINST EN GÅNG VARTANNAT ÅR.

tutela_brakes_image

KÖRSÄKERHET MED PETRONAS TUTELA BROMSVÄTSKA

Bromsvätskan har många egenskaper och alla är avgörande för föraren och fordonssäkerheten:

  • Kokningsbeständig för att förhindra att ångbubblor bildas i systemet ("ånglås")
  • Viskositetsindex, som måste lämpa sig för att garantera korrekt systemfunktion även vid de lägsta temperaturerna (−40°)
  • Hygroskopicitet: bromsvätskan måste ha förmågan att absorbera fukt som tränger in och kondenseras i bromskretsen.

Dessutom, måste bromsvätskan måste ha en tillräcklig smörjande effekt för att garantera att de mekaniska komponenterna fungerar smidigt, utan att orsaka slitage eller korrosion på metalldelarna, vilket leder till rostbildning i systemet.

PETRONAS TUTELA bromsvätskor har framtagits och skapats enligt de strängaste säkerhetsstandarderna och har funktioner som överskrider gränsvärdena som anges i internationella standarder.