mobile-workshop

Mobil verkstad
Om det inte går att fortsätta resan med fordonet på grund av ett eller andra problem som täcks av tjänsten, ska du kontakta Lancia Assistans, som ger i uppdrag åt en person att ingripa (om möjligt) på den plats där fordonet har stannat och reparera det.

towing

Bogsering
Om fordonet är skadat på grund av fel,olycka eller övriga problem man ger assistans för,så att det inte kan köras,kommer du utan extra kostnad att få en bärgningsbil utskickad för bärgning av fordonet till ett återförsäljningsställe för Lancia eller till närmaste serviceverkstad i Lancias servicenät.

Courtesy car

​Lånebil
Om ett fel uppstått på fordonet och tidenför att utföra reparationen enligt de uppställda tidsramarna i tidsschemat för reparationer från Lancia överstiger fyra timmar, ska verkstaden inom Lancias servicenät som utför åtgärden gratis tillhandahålla ett lånefordon i max.fyra dagar (helgdagar som inträffar under perioden räknas inte)

Travel expenses

Resekostnader
Efter ett fel eller en olycka, kan du och eventuella passagerare efter auktorisering från Lancia Assistans,ta en taxi för ett belopp på max.120 euro för olyckan,oavsett hur många personer det gäller.

Return home or onward journey

Hemresa eller fortsatt resa för passagerarna
Om fordonet blir stillastående i över 50 km från platsen där du bor, får du resa hem med flyg (om avståndet är över 400km) eller tåg.

Hotel expenses

Hotellkostnader
Om ett fordon blir stillastående över 50 km från platsen där du bor, ska assistanstjänsten organisera logi på ett fyrstjärningt hotell på platsen och passagerarna.

Repaired vehicle pick-up

Hämtning av det reparerade fordonet
Om fordonet blir stillastående över 50 km från platsen där du bor, får du en enkel tågbiljett eller , om avståndet är över 400km,flygbiljett för att återhämta fordonet.

Repatriation of the unrepaired vehicle

Hemsändning av oreparerat fordon*
Om fordonet blir stillastående i över fem dagar, , ska Lancias assistanstjänst stå för hemkörningen av fordonet hem till din hemadress (eller till serviceverkstaden i den stad där du bor).

Service information

Informationstjänst
Enligt återförsäljarens öppettider och arbetsskift.

(*) Konsultera bilens garantihäfte för mer information om tjänstens leveransmetoder, villkor, begränsningar och undantag.