1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z

A

ABS

ABS-systemet är integrerat i bromssystemet och förhindrar att ett eller flera hjul låser sig och därför glider under plötslig eller häftig inbromsning.​

A

Adaptiv Xenonlampa

Detta system kontrollerar strålkastarinriktningen. Det anpassar den vertikala strålkastarvinkeln enligt vägytan och belastningen.  Genom att korrigera strålkastarnas vertikala vinkel, gör systemet så att mötande fordonsförare inte bländas samtidigt som en optimal belysning av vägen garanteras även i förhållanden med full belastning. ​

A

AFS

(Adaptive Front Lighting System)

Detta system kontrollerar strålkastarinriktningen. AFS, som kompletterar systemet "ADAPTIVE XENON LIGHT", riktar automatiskt in de nedåtvända strålkastarna vid kurvtagning för att belysa vägen i körriktningen och eliminerar mörka områden.​

A

ASR

(Anti Slip Regulation)

Detta system är integrerat i ESC-systemet. Det förhindrar att däcket slirar på ett eller båda drivhjulen. Oavsett hastighet, använder det broms- och motorkontrollsystemen för att optimera framdrivningen, eliminera däckens slirning och återställa väggreppet. Systemet använder signalerna från ABS-sensorn för att övervaka hjulens rotationshastighet, beräkna slirningsgraden och återställa fullt väggrepp. Systemet använder två metoder för att kontrollera slirningen: 

 1. ​Om båda drivhjulen slirar på grund av att för hög kraft appliceras (som vid vattenplaning eller plötsliga accelerationer på grus, snö eller is), reducerar systemet motormomentets effekt 
 2. Å andra sidan, om endast ett hjul slirar (t ex. hjulet på insidan av en kurva under acceleration eller dynamiska variationer i belastningen), bromsar systemet automatiskt detta hjul utan att föraren behöver använda bromspedalen.

Resultatet är som för en självlåsande differential. ASR aktiveras automatiskt varje gång motorn startar, men kan inaktiveras genom att helt enkelt trycka på en knapp på instrumentpanelen.​​

A

Automatisk Dörrlåsning

Om detta system är aktiverat, låser systemet automatiskt dörrarna när fordonet överskrider en hastighet på 20 km/tim.​

B

Blue&Me

Blue&Me ger dig möjligheten att använda din mobiltelefon och lyssna på din favoritmusik medan du kör, på ett enkelt och säkert vis. Systemet erbjuder sofistikerade handsfree-funktioner. Det låter dig använda mobiltelefoner med Bluetooth för att ringa och ta emot samtal via fordonets ljudsystem, konsultera dina kontakter genom att bläddra bland dem på instrumentpanelens display och lyssna på SMS på ett av tio olika språk. En USB-port på konsolen gör att du kan lyssna på en MP3-spelare eller använda ett USB-minne för att spela upp ljudet via fordonets eget ljudsystem. Det finns också en Blue&Me-version som tillåter Blue&Me TomTom-navigation. Se gällande avsnitt för mer information om Blue&Me och Blue&Me TomTom.​​

B

Blue&Me TomTom

Blue&Me TomTom är en bärbar navigator som kan installeras och tas bort från fordonet med några enkla manövrer. Förutom alla vanliga Blue&Me-funktioner* (handsfree, röstigenkänning, SMS-uppläsare, multimediaspelare) kan du även: 
 • Följa grafiken på navigatordisplayen genom att lyssna på talade instruktioner genom högtalarna.
 • Återkalla en destination ur minnet. 
 • Utföra vissa navigationsalternativ genom att använda rattkontrollerna eller röstkommandona. 
​Slutligen låter dig GPS bibehålla din kartlagda position även när det inte finns signaler, t ex. i tunnlar. Detta tack vare informationen som fordonet tillhandahåller.

B

Bluetooth

​Bluetooth är ett radiobaserat trådlöst sändningssystem som ger omedelbar anslutningsbarhet över ett område på omkring tio meter i slutna miljöer. Bluetooth är pålitligt, snabbt (1 MB/sek.), energieffektivt och extremt bärbart. Persondatorer, mobiltelefoner, palmtops, handdatorer och de flesta andra mobila enheterna kan utväxla data via Bluetooth, utan en anslutningskabel. När det är tillgängligt, ger Bluetooth även handfree-anslutning så att du kan använda dina personliga enheter som mobiltelefoner och palmtops via fordonets ljudsystem.​

D

Dimljus för kurvtagning

Dessa ljus är integrerade i själva dimljusen. De tänds när de nedsänkta strålkastarna är på, fordonet kör med en hastighet under 40 km/tim. och ratten vrids till en betydande vinkel eller körriktningsvisarna sätts på. De förbättrar sikten nattid genom att öka det belysta området på vägen i den riktning fordonet åker.​​

D

DRL

(Daytime Running Lights)

Varselljusen tänds automatiskt när motorn sätts på. De förbättrar körsäkerheten genom att öka den passiva sikten, dvs. genom att göra ditt fordon mer synbart för förare som kör i motsatt riktning. De är särskilt effektiva om solen står lågt i horisonten eller reflekteras från fönster längs smala stadsgator. Varselljusen uppfyller kraven i den specifika europeiska lagstiftning som introducerades år 2012.​

D

DST

(Dynamic Steering Torque)

Detta system är integrerat i ESC- och EPS-systemen. Det justerar det elektriska servostyrningssystemets verkan för att öka körsäkerheten. I kritiska förhållanden (understyrning, överstyrning eller skillnader i väggreppet vid bromsning), överför systemet ett extra moment till styrningen för att låta föraren styra korrekt.​

E

EBD

(Electronic Brake Force Distribution)

Detta system fördelar bromskraften mellan de främre och bakre hjulen. Det reducerar bromskraften som appliceras på bakhjulen för att förhindra att de låser sig när lasten skiftar från fordonets bakre del till den främre under bromsningen.​

E

ERM

(Electronic Roll Mitigation)

​Detta system är integrerat i ESC-systemet. Det använder signalerna från sensorerna runt fordonet för att bedöma hjulens tendens att lyfta sig från marken (t ex. under plötsliga styrningar för att undvika ett hinder) och applicerar bromsarna samt reducerar motoreffekten för att se till att hjulen förblir i kontakt med vägbanan.​​

E

ESC

(Electronic Stability Control)

Den elektroniska stabilitetskontrollen förbättrar fordonets väghållning och hantering genom att korrigera eventuella tendenser till under- eller överstyrning. Systemet jämför den körbana som fordonet skulle följa enligt rattpositionen med den körbana som fordonet i själva verket följer och korrigerar eventuella skillnader genom att reducera motormomentet och/eller tillämpa olika bromskraft på hjulen. Systemet motverkar eventuella stabilitetsförluster och återför fordonet till rätt väg. ​

F

Farthållare

Denna elektroniska körhjälp fungerar endast över 30 km/tim. Den gör att du kan köra med en förinställd hastighet på långa, raka och torra vägar, med endast få växlingar (t ex. motorvägar) utan att behöva hålla foten mot gaspedalen. Vi rekommenderar inte att du använder denna hjälp på trafikerade landsvägar. Använd inte systemet vid stadskörning.​

F

Fix&Go

Detta är en däckreparationssats. Den reparerar däck utan tryckförlust och låter dig köra till en verkstad för montering av däck. Tätningsvätskan i satsen är kompatibel med alla typer av däck. Det finns anvisningar för hur du använder Fix & Go-satsen korrekt i din bruksanvisning och i broschyren som ingår i satsen. ​

F

Full AFS

(Adaptive Front Lighting System)

Detta system kontrollerar strålkastarinriktningen. FULL AFS-systemet kompletterar "ADAPTIVE XENON LIGHT" och "AFS" samt använder specialfunktioner för att skapa ett belyst område för att matcha körförhållandena (STADSVÄG, HUVUDLED, MOTORVÄG, DÅLIGT VÄDER). Systemet belyser området framför bilen på mest effektivt sätt enligt gällande körförhållanden. ​

G

GPS

(Global Positioning System)

GPS använder placeringssignalerna från NAVSTAR, ett system med 24 satelliter (som ägs av USAs regering) och som roterar runt jorden. Det finns tolv satelliter per hemisfär och de sänder kontinuerligt sin position i rymden samt exakt atomär tid. GPS-systemet använder informationen från dessa satelliter tillsammans med uppgifter som uppnås via fordonets ABS-givare (som mäter hjulens rotationshastighet) för att avgöra fordonets exakta position kontinuerligt. Genom att kontinuerligt uppdatera fordonets position, kan navigationssystemet vägleda dig till din destination genom att använda digitala kartor som finns på en CD-ROM eller ett SD-kort.​​

H

HHC

(Hill Holder Control) eller HSA (Hill Start Assist)

Detta system är integrerat i ESC-systemet. Det underlättar start i uppförsbackar genom att hålla fordonet stilla i 1 till 2 sekunder när du flyttar foten från bromsen till gaspedalen. När du stoppar fordonet, trycker du samtidigt ned kopplingen och bromspedalen. När fordonet står stilla, kan du tryggt flytta foten från bromsen, för systemet ser till att bromsen förblir aktiverad under en kort tid (vanligtvis 1-2 sekunder). I slutet av denna period, släpps bromsarna upp och fordonet rullar bakåt om du inte sätter foten på bromsen eller gaspedalen. För att starta på lutande väg, lägg helt enkelt i 1:ans växel och börja accelerera samtidigt som du sakta släpper upp kopplingen. Hill Holder släpper upp bromsarna så snart som motorn har utvecklat tillräckligt stort moment för att flytta fordonet.​

I

ISOFIX

Inställning av kvarhållningssystem för barn

Ditt fordon är försett med ISOFIX fästsystem för kvarhållning av barn. Isofix är en ny europeisk standard som gör det snabbt, lätt och säkert att sätta på system för kvarhållning av barn.​

K

Kombinerat partikel- och aktivt kolfilter i kupén

Förutom den mekaniska partikelfiltreringen (pollen, fint damm och andra solida förorenande ämnen), reducerar dessa kombinerade filter även giftiga gaser och tar bort otrevlig lukt genom ett lager aktivt kol. Därför ger de både fysisk och kemisk filtrering samt förbättrar körkomforten.​

K

Körassistent

Detta system använder en videokamera på vindrutan för att följa linjerna mellan körfälten och ger föraren en ljudvarning, en visuell indikation eller en haptisk och visuell varning om fordonet börjar förflytta sig mellan körfälten. Systemet ökar säkerheten om föraren distraheras. Det kan aktiveras och inaktiveras med en knapp på instrumentpanelen eller med rattstången. Systemet fungerar endast under säkra förhållanden vid en medelhög till hög hastighet och endast vid manövrer som anses ofrivilliga (t ex. filbyten utan körriktningsvisare eller plötsliga rattrörelser). I system som kan ge ifrån sig en haptisk respons (dvs. applicera moment på ratten i motsatt riktning jämfört med filbytet), kan känsligheten och momentets intensitet justeras i menyn och systemet kopplas automatiskt ifrån om det detekterar att föraren inte kontrollerar ratten.​

K

Kupéfilter

Detta filter renar luften som kommer in i kupén genom värme- och luftkonditioneringsledningarna. Det ger extra skydd mot pollen, sporer, bakterier, fina partiklar och andra föroreningsämnen.​

L

LDW

​(Lane Departure Warning)

Detta system använder en videokamera på vindrutan för att följa linjerna mellan körfälten och ger föraren en ljudvarning, en visuell indikation eller en haptisk och visuell varning om fordonet börjar förflytta sig mellan körfälten. Systemet ökar säkerheten om föraren distraheras. Det kan aktiveras och inaktiveras med en knapp på instrumentpanelen eller med rattstången. Systemet fungerar endast under säkra förhållanden vid en medelhög till hög hastighet och endast vid manövrer som anses ofrivilliga (t ex. filbyten utan körriktningsvisare eller plötsliga rattrörelser). I system som kan ge ifrån sig en haptisk respons (dvs. applicera moment på ratten i motsatt riktning jämfört med filbytet), kan känsligheten och momentets intensitet justeras i menyn och systemet kopplas automatiskt ifrån om det detekterar att föraren inte kontrollerar ratten.​

L

LED-Belysningssystem

LED-belysningssystemen använder LED-belysning för halvljus och helljus. Huvudfördelarna med vita LED-strålkastare ligger i "färgtemperaturen" hos ljuset som utsänds, vilket är nästan identiskt med dagsljus. LED-belysningen gör att människoögat kan se vägen och sidorna av vägen med naturliga färger för en mycket bättre kontrast. Dessutom är genomsnittslivslängden på en LED-belysningsenhet identisk med fordonets livslängd. LED-lampor är därför mer pålitliga och kräver inga ersättningsglödlampor.​

L

Luftfilter

Luftfiltret fångar in solida partiklar i luften som kommer in i motorns intag och förhindrar ett alltför stort motorslitage. Luftfiltret och filterhuset är även viktiga för att minska bullret som motorns luftintag genererar.​

M

Mekanisk Bromshjälp

(Nödbromshjälp)

Detta system känner igen nödinbromsningen (enligt bromspedalens användningshastighet) och påskyndar bromssystemets reaktion. Det kan inte inaktiveras.​

P

Parkeringssensorer

Parkeringssensorerna sitter på den bakre stötfångaren och varnar föraren om hinder bakom fordonet, via en intermittent summer.​

P

Partikelfilter

(DPF)

Partikelfiltret har installerats i avgassystemet på fordon med dieselmotor. Filtret sitter i en enhet som fångar in och kvarhåller partiklar som produceras av dieselbränslets förbränning. ​​

R

Regnsensor

Denna sensor sätter automatiskt på vindrutetorkarna om det börjar regna. Systemet kontrollerar även vindrutetorkarnas hastighet enligt hur häftigt det regnar. Sensorn kan aktiveras och inaktiveras från rattstången. Sensorns känslighetsnivå kan också ställas in från en meny eller från rattstången.

S

Sidoairbag

Sidoairbagar består av "gardinairbagar" som sitter i fodret på taksidan och täcks med dekorationer. Sidoairbagarna skyddar huvudet på dem som sitter i framsätet vid en eventuell sidokrock.​

S

Skymningssensor

Denna sensor sätter automatiskt på halvljusstrålkastarna då ljuset är svagt utomhus. Systemet kan aktiveras och inaktiveras med rattstången och känslighetsnivån för sensorn kan ställas in på menyn.​

S

Smarta Strålkastare

Detta system använder en videokamera på vindrutan för att identifiera ljus från andra fordon och stadsområden och för att välja hel- eller halvljus enligt ljusförhållandena och avstånden. Systemet fungerar endast med medelhög till hög hastighet. Det garanterar maximal sikt nattetid utan att blända förare i mötande fordon. Det kan aktiveras och inaktiveras i menyn.​

S

Start&Stop

​Detta system stänger av motorn när fordonet stannar och startar om det när föraren vill köra vidare. Systemet ökar fordonets effektivitet genom att minska bränsleförbrukningen, avgaserna och bullret.​

T

T+

(Traction Plus)

Detta system förbättrar framdrivningen vid start i förhållanden med dåligt väggrepp och vid terrängkörning.​

T

TPMS

(Tire Pressure Monitoring System)

Däcktryckövervakningsystemet TPMS består av fyra ventiler och fyra sensorer (en för varje hjul) samt av en styrenhet som är ansluten till dem. Systemet övervakar däcktrycket och detekterar orsaken till det låga trycket (punktering eller dåligt pumpade däck). Systemet hjälper till att förlänga däckets livslängd, eftersom ett korrekt tryck reducerar slitaget betydligt. Det hjälper också till att reducera bränslekostnaderna eftersom även en liten minskning av däcktrycket kan öka förbrukningen.​

T

TSR

(Traffic Sign Recognition)

Detta system använder en videokamera på vindrutan för att identifiera trafiksignaler som hastighetsgränser och omkörningsregler och informerar föraren om dem.​

T

TTC

(Torque Transfer Control)

Detta system är integrerat i ESC-systemet. Momentöverföringssystemet reducerar fordonets tendens till understyrning vid acceleration i kurvor genom att applicera bromsmomentet på framhjulet på insidan av kurvan för att öka momentet som överförs till hjulet på utsidan. Systemet simulerar effekten av en mekanisk självlåsande differential elektroniskt och ger fördelar när det gäller hantering och prestanda.​

V

Vattenplaning

​Vattenplaning inträffar när däcken "glider" på vattnet på en våt väg. När vattenplaning sker, förlorar däcken väggreppet mot asfalten eftersom ett lager vatten lyfter upp dem. Riktningskontrollen och bromsningen reduceras som ett resultat av detta.​